VONKAJŠIE SILÁ

Vonkajšie oceľové silá sa vyrábajú do max. objemu 560 ton múky. Sila majú zabezpečenie implozívnymi a explozívnymi klapkami. Silo je vybavené fluidným dnom pre prevzdušňovanie a čerenie múky.  V hornej časti sa nachádza blok s pneumatickým čistením filtru. Aby bol filter ľahko dostupný, má...

Fotogaléria: VONKAJŠIE SILÁ