Vonkajšie silá

Vonkajšie oceľové silá sa vyrábajú do max. objemu 560 ton múky. Sila majú zabezpečenie implozívnymi a explozívnymi klapkami.

Silo je vybavené fluidným dnom pre prevzdušňovanie a čerenie múky.  V hornej časti sa nachádza blok s pneumatickým čistením filtru.

Aby bol filter ľahko dostupný, má silo oceľový rebrík a zábradlie.

Hladinoznaky indikujú maximálny, alebo minimálny stav múky.

Pre ľahšie zorientovanie, uvádzame niektoré rozmerové príklady a náčrt sila v PDF súbore.

Vonkajšie silo na 16 ton múky o priemere 2,5 m, má výšku 8,3 m.
Silo na 12 ton múky o priemere 2,5 m, má výšku 7 m.

technicky nakres sila.pdf (41277)