Deličky cesta (na pečivo)

Automatická delička na delenie a vytužovanie cesta. Samotné delenie sa vykonáva zatlačením...
Poloautomatická delička na delenie a vytužovanie cesta. Samotné delenie sa vykonáva zatlačením...
Mechanická delička na delenie a vytužovanie cesta. Samotné delenie sa vykonáva vrchnou pákou a...
Mechanická (ručná) delička k deleniu cesta na 30 klonkov. Delička disponuje vlastnou miskou, do...