Deličky cesta (na pečivo)

Automatická delička na delenie a vytužovanie cesta. Samotné delenie sa vykonáva zatlačením...
Poloautomatická delička na delenie a vytužovanie cesta. Samotné delenie sa vykonáva zatlačením...
Mechanická delička na delenie a vytužovanie cesta. Samotné delenie sa vykonáva vrchnou pákou a...
UVÁDZACIA CENA 830,- € bez DPH Mechanická (ručná) delička k deleniu cesta na 30 klonkov. Delička...