Tácky do deličiek

Dodávame tácky do deličiek s vyguľovaním.

Tácky dodávame podľa predlohy, alebo podľa konkréte dodaného vzoru.