Preklápač dieže

Preklápač dieže

 

    Univerzálny preklápač dieže dvíha  a preklápa diežu s cestom v požadovanom smere a výške (napr. do deličky).  Preklápač môže byť vybavený (za príplatok) automatickým zhŕňačom cesta, ktorý zhrnie zbytky cesta z dieže von.

Preklápač je určený pre všetky modely dieží hnetačov SMR, HRT, alebo SMRU. Preklápač sa dá uspôsobiť aj diežam od iných výrobcov.

 

Technické parametre:

Model Zdvih (kg) Výška preklopenia (cm) Čas preklápania (s) príkon (kW) Rozmery DxŠxV (cm) Váha (kg)
UNI 700 štandard 140
max. 190
25 1,6 100/100/320 550

Video: https://youtube.com/shorts/zpW_EBNOSKQ?si=LUi3ZSSJLL4rnfEJ 

https://youtu.be/LyQpeaHZKQI?si=wYGLyFw8tug0xnCS