Pásový vyguľovač (dlhý 2,6 m).

Pásový vyguľovač cesta formuje cesto za pomoci dvoch, proti sebe idúcich pásov.

Nadväzuje na koncepciu osvedčeného vyguľovača a požiadavku na dlhší čas vyguľovania cesta. Tento model sa vyrába exkluzívne len pre fy TECHEPEK s.r.o.

Dĺžka pásov je 2,6 m.

Pásy sú z vnútornej strany ohrievané, aby sa cesto počas niekoľko hodinovej práce nelepilo na pásy.

Rýchlosť oboch pásov je nastaviteľná a rovnako aj sklon a odklon.

Stroj má predprípravu na inštaláciu múkového posievača.

- ventilátor ohrevu s filtrom

 

- nastavenie odklonu pásov