Pásový vyguľovač cesta

Pásový vyguľovač cesta formuje cesto za pomoci dvoch, proti sebe idúcich pásov.

Pásy sú z vnútornej strany ohrievané, aby sa cesto počas niekoľko hodinovej práce nelepilo na pásy.

Rýchlosť pásu je nastaviteľná a rovnako aj sklon a odklon.

Dĺžka pásu 1300 mm.