Hnetac VMI BERTO ITALY 200

Hnetac na 200 kg. cesta.
+ 5x pojazdna dieza.
Pouzity, plne funkcny.