POŤAHOVAČKA ČOKOLÁDY S CHLADIACIM TUNELOM

Zariadenie na poťahovanie výrobkov čokoládou, resp. iným krémom s chladiacim tunelom.

Šírka pásu 250 mm.

SPODNÉ / VRCHNÉ / SÚČASNÉ poťahovanie

ZAPNUTIE / VYPNUTIE vybrovania pásu na poťahovačke

OFUK prebytočnej čokolády

Dotykový ovládací panel.

DOBA schladzovania 2-4 min.

Teplota v chl. tuneli min. 2°C

Špeciálny mechanizmus na jemné odlepenie výrobkov z pásu na výstupe z chlad. tunela.

Automatická regulácia pásu.