Kontrola nad procesom miesenia

Špirálové hnetače cesta je možné vybaviť softvérom na kontrolu procesov miesenia.

Procesy je možné kontrolovať online, alebo spätne.

Kontrolované hodnoty je možné zobraziť kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení pripojenom na internet, bez potreby inštalácie akéhokoľvek softvéru.

Systém kontroly vyhodnocuje grafom, alebo tabuľkovo tieto parametre:

1. Čas miesenia a dátum.

2. Trvanie miesenia na I. a II. rýchlosti.

3. Teplotu cesta a vody.

4. Hustotu cesta.

5. Stav stroja: otáčky dieže Ľ/P; osvetlenie; dieža v stroji; identifikácia poruchy a pod.